Jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek

Jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek

Platform VG, de koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers, houdt een jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek op de donderdag na Prinsjesdag in Den Haag. Deze ontbijtbijeenkomsten hebben elke keer een ander thema.

De interactie met Tweede Kamerleden staat elke keer centraal.

Berichten

comments

Scroll Up