MEE Nederland bijeenkomst

MEE Nederland bijeenkomst

Commissie Jeugd van de Tweede Kamer in Theater Dilligentia Den Haag Het thema van deze bijeenkomst was ‘Jeugd, gezin en beperking’. Tijdens een ontbijt werden projecten besproken en via film, presentaties en een dialoog werd inzage gegeven in de alledaagse...
Rondetafelgesprek Dudok Den Haag

Rondetafelgesprek Dudok Den Haag

Er stonden drie verschillende thema’s (overheveling van begeleiding naar gemeenten, passend onderwijs en uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars) op het programma die aan de studiotafel besproken werden met ouders, deskundigen, zorgverzekeraar, directeur...
Jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek

Jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek

Platform VG, de koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers, houdt een jaarlijkse ontbijtbijeenkomst met de politiek op de donderdag na Prinsjesdag in Den Haag. Deze...
Scroll Up